Blog

W jakich sytuacjach warto zdecydować się na usunięcie AdBlue?

Usunięcie AdBlue polega na całkowitym wyłączeniu tego systemu w pojeździe. Co istotne, jest to wyłączenie programowe, a zatem nie mamy do czynienia z fizycznym demontażem jakichkolwiek podzespołów. Wszystko opiera się na przeprogramowaniu sterowników z poziomu komputera. W żaden sposób nie wpływa to na działanie silnika ani innych elementów pojazdu. AdBlue usuwa się najczęściej w samochodach ciężarowych, a także w wózkach widłowych czy maszynach budowlanych.

Czytaj dalej

Na czym polegają badania UDT i co im podlega?

Z urządzeń podlegających dozorowi technicznemu można korzystać dopiero po uzyskaniu decyzji zezwalającej na eksploatację. Wydaje ją Urząd Dozoru Technicznego. Po złożeniu stosownego wniosku i jego zaakceptowaniu oraz umówieniu terminu inspektor UDT wykonuje badanie w obecności właściciela urządzenia lub osoby przez niego upoważnionej. Obejmuje ono między innymi sprawdzenie stanu urządzenia, jego wyposażenia i oznakowania oraz przeprowadzenie prób technicznych.

Czytaj dalej

Jak często należy wykonywać przeglądy wózków widłowych?

Użytkowanie wózków widłowych zgodnie z instrukcją obsługi oraz zasadami BHP nie wystarcza do zachowania ich w pełnej sprawności oraz uniknięcia różnego rodzaju zagrożeń. Aby praca za pomocą tych pojazdów była bezpieczna i efektywna, niezbędna jest również regularna kontrola ich stanu technicznego. Jakie są rodzaje przeglądów wózków widłowych i jak często należy je wykonywać?

Czytaj dalej