Do czego służy zawór EGR i czy zawsze jest potrzebny?

W ostatnich latach ekologia coraz częściej zderza się z motoryzacją. Jednym z urządzeń, które wpływają na niższą emisję szkodliwych substancji w spalinach, jest zawór EGR. Jaka jest jego zasada działania i czy można go usunąć?

Rola zaworu EGR

Zawór EGR (ang. Exhaust Gas Recirculation) jest elementem układu recyrkulacji spalin. Odpowiada on za otwieranie i zamykanie przepływu spalin przez przewód łączący układ wydechowy z dolotowym. Zadaniem zaworu EGR jest obniżenie zawartości tlenu w powietrzu dostarczanym do cylindrów. Powoduje to spadek temperatury i spowolnienie procesu spalania, co przekłada się przede wszystkim na zmniejszoną emisję tlenków azotu (NOx) – nawet o kilkadziesiąt procent. Poza tym przyspieszone jest odparowywanie paliwa i dochodzi do utlenienia węglowodorów w spalinach.

Czy zawór EGR można usunąć?

Zawór EGR, podobnie jak wszystkie inne części odpowiedzialne za przepływ gazów, z czasem się zapycha. Odkładający się w nim nagar twardnieje w wyniku wysokiej temperatury i tworzy trudną do usunięcia skorupę. Z tego względu zawór EGR należy co jakiś czas czyścić. Jeśli czyszczenie jest nieskuteczne, konieczna jest jego wymiana na nowy. Potrafi być ona jednak bardzo kosztowna – właściciel pojazdu musi się liczyć z wydatkiem rzędu 1000 złotych lub więcej. Wymiana zaworu EGR jest szczególnie kosztowna w przypadku nowych silników.

Niektórzy kierowcy, zwłaszcza starszych pojazdów, chcąc uniknąć wysokich wydatków, decydują się na zaślepienie zaworu EGR, czyli mechaniczne zamknięcie jego przelotu, lub jego usunięcie i zastąpienie tak zwanym bypassem – elementem o podobnej konstrukcji, ale niepozwalającym na przepływ spalin do układu dolotowego. W nowszych samochodach, z zaworem sterowanym elektronicznie, możliwe jest elektroniczne wyłączenie z pracy zaworu EGR. Czy zawsze przekłada się to na wzrost uciążliwości dla środowiska? Niekoniecznie. Programowe usunięcie EGR przeprowadzone we właściwy sposób, przez specjalistę znającego się na rzeczy, na przykład z naszego warsztatu, może być lepsze niż jego wymiana. Napisany na nowo program sterujący pracą silnika może dać lepsze efekty zarówno dla jednostki napędowej, jak i środowiska.

 

Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą prostego formularza kontaktowego. Odpowiemy tego samego dnia.

Czytaj więcej