Jak często należy wykonywać przeglądy wózków widłowych?

Użytkowanie wózków widłowych zgodnie z instrukcją obsługi oraz zasadami BHP nie wystarcza do zachowania ich w pełnej sprawności oraz uniknięcia różnego rodzaju zagrożeń. Aby praca za pomocą tych pojazdów była bezpieczna i efektywna, niezbędna jest również regularna kontrola ich stanu technicznego. Jakie są rodzaje przeglądów wózków widłowych i jak często należy je wykonywać?

Codzienne przeglądy wózków widłowych

Wyróżnia się trzy rodzaje przeglądów wózków widłowych. Pierwszym z nich są przeglądy codzienne, które wykonywane są przez operatora. Polegają one na sprawdzeniu stanu wózka widłowego przed przystąpieniem do pracy oraz po jej zakończeniu. Obejmują przede wszystkim kontrolę poszczególnych układów (kierowniczego, hamulcowego, podnoszenia i innych), stanu ogumienia i ciśnienia w oponach oraz oznakowania pojazdu. Każdy przegląd powinien być udokumentowany w książce eksploatacji wózka widłowego. W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości operator powinien zgłosić je przełożonemu.

Konserwacyjne i okresowe przeglądy wózków widłowych

Drugim rodzajem przeglądów wózków widłowych są przeglądy konserwacyjne, zwane też konserwatorskimi. Do ich wykonywania uprawnieni są konserwatorzy wózków widłowych, którzy mają odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje – takie osoby znajdziesz między innymi w naszej firmie. Przeglądy konserwacyjne wózków widłowych mają na celu wykrycie i wyeliminowanie wszelkich usterek. Przeprowadza się je co 30 dni w przypadku wózków z pełnym dozorem technicznym oraz co 60 dni w przypadku pojazdów o ograniczonym dozorze technicznym. Kończą się wpisem do dziennika konserwacji wózka widłowego.

Ostatnim rodzajem przeglądów wózków widłowych są przeglądy okresowe. Przeprowadzane są przez kontrolerów Urzędu Dozoru Technicznego, więc mają charakter kontroli państwowej. Pracownicy UDT sprawdzają dokumentację wózka widłowego oraz jego stan techniczny. Jeśli stwierdzą, że pojazd nie nadaje się do użytkowania, mają obowiązek wyłączenia go z eksploatacji. Przeglądy okresowe dotyczą wyłącznie wózków z pełnym dozorem technicznym i wykonuje się je raz do roku. W przypadku wózków o dozorze ograniczonym konieczne są jedynie doraźne badania raz na dwa lata.

 

Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą prostego formularza kontaktowego. Odpowiemy tego samego dnia.

Czytaj więcej