Jak dbać o stan techniczny wózków widłowych?


Magazyn bez wózków widłowych to dziś raczej rzadki widok. Nic w tym dziwnego, bo pojazdy te znacznie usprawniają przemieszczanie oraz magazynowanie dużych i ciężkich ładunków. Aby praca z wykorzystaniem wózków widłowych przebiegała bezpiecznie i efektywnie, trzeba dbać o ich stan techniczny. Jak to robić?

Niezbędne przeglądy wózków widłowych

Do obowiązków właścicieli i użytkowników wózków widłowych należy dokonywanie obowiązkowych przeglądów. Umożliwiają one wykrywanie i usuwanie wszelkiego rodzaju usterek oraz zapobieganie poważniejszym awariom. Można wyróżnić trzy rodzaje przeglądów wózków widłowych: codzienne (wykonywane przez operatora), konserwatorskie (przeprowadzane przez specjalistów z uprawnieniami nadanymi przez Urząd Dozoru Technicznego) i okresowe (realizowane przez certyfikowanych kontrolerów UDT). Wszystkie przeglądy muszą być dokumentowane.

Regularny serwis wózków widłowych

Aby wózki widłowe służyły jak najdłużej, należy dbać o ich regularny serwis. Obejmuje on zarówno drobne naprawy, na przykład wymianę niewielkich komponentów, jak i bardziej skomplikowane czynności, takie jak generalne remonty silników. Serwis wózków widłowych najlepiej wykonywać w profesjonalnych zakładach. Nasi wykwalifikowani serwisanci dysponują specjalistycznym sprzętem diagnostycznym, który nie tylko umożliwia wykrycie wszystkich uchybień, ale pozwala również przyspieszyć czas przeprowadzenia usług serwisowych.

Właściwe użytkowanie wózków widłowych

Najlepszym sposobem na uniknięcie kosztownych napraw jest prewencja. Wózki widłowe powinny być użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta. Ważne jest przede wszystkim nieprzekraczanie dopuszczalnego udźwigu pojazdu. Ładunki należy umieszczać na widłach symetrycznie. Podczas kierowania wózkiem operator powinien również wziąć pod uwagę rodzaj i ukształtowanie podłoża. Zimą należy stosować specjalne zimowe płyny i oleje silnikowe, co pozwala uniknąć problemów z zapłonem. Jeśli wózek operuje na zewnątrz, warto go wyposażyć w łańcuchy śniegowe, a jego powierzchnię zabezpieczyć specjalną powłoką ochronną.

Wróć