Na czym polegają badania UDT i co im podlega?

Z urządzeń podlegających dozorowi technicznemu można korzystać dopiero po uzyskaniu decyzji zezwalającej na eksploatację. Wydaje ją Urząd Dozoru Technicznego. Po złożeniu stosownego wniosku i jego zaakceptowaniu oraz umówieniu terminu inspektor UDT wykonuje badanie w obecności właściciela urządzenia lub osoby przez niego upoważnionej. Obejmuje ono między innymi sprawdzenie stanu urządzenia, jego wyposażenia i oznakowania oraz przeprowadzenie prób technicznych.

Pozytywny wynik badania jest niezbędny, aby dany sprzęt mógł być legalnie eksploatowany. Badaniom UDT podlegają urządzenia:

  • bezciśnieniowe – zbiorniki służące do magazynowania materiałów zapalnych, trujących lub żrących;
  • ciśnieniowe – zbiorniki w agregacie gaśniczym i sprężarkowym, instalacje zbiornikowe czy rurociągi;
  • transportu bliskiego – dźwigi, dźwignice, żurawie, podesty ruchome wiszące i masztowe czy niektóre wózki widłowe;
  • do odzysku par paliwa.

Poza badaniami UDT, które wykonuje się przy odbiorze, urządzenia podlegające dozorowi technicznemu obowiązują także badania okresowe oraz doraźne poawaryjne i powypadkowe. Badania okresowe wykonywane są raz do roku. Inspektor UDT sprawdza dokumentację i stan techniczny urządzenia oraz weryfikuje, czy wprowadzono zalecenia z poprzedniego badania. Celem badań doraźnych poawaryjnych i powypadkowych jest stwierdzenie przyczyny awarii lub wypadku, określenie stopnia uszkodzeń oraz wystawienie zaleceń dotyczących ich naprawy.

Asysta przy badaniu UDT wózka widłowego

Jak wspomnieliśmy powyżej, do urządzeń transportu bliskiego podlegających badaniom UDT należą niektóre wózki widłowe. Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój pojazd przejdzie je pozytywnie, zdecyduj się na usługę asysty przy badaniu UDT. Nasi specjaliści pomogą Ci w skompletowaniu niezbędnych dokumentów i wezmą na siebie wszelkie formalności związane z kontaktem z Urzędem Dozoru Technicznego. Mogą być również obecni podczas samego badania. Skorzystanie z usługi asysty przy badaniu UDT jest uzasadnione zwłaszcza wtedy, gdy wózek nie przeszedł przeglądu. W takiej sytuacji zweryfikujemy, dlaczego tak się stało, a następnie przygotujemy pojazd w taki sposób, aby powtórne badanie zakończyło się sukcesem.

 

Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą prostego formularza kontaktowego. Odpowiemy tego samego dnia.

Czytaj więcej