Blog

Ponowny montaż DPF - kiedy to dobre rozwiązanie?

DPF, czyli filtr cząstek stałych, to jeden z tych elementów pojazdu, które często stają się źródłem problemów. Wszystko przez to, że DPF zapycha się sadzą, co powodować może niepotrzebne zwiększanie się obrotów silnika, trudności z przyspieszeniem i inne kłopoty stojące na przeszkodzie normalnego korzystania z samochodu czy wózka widłowego. Dlatego wiele osób decyduje się na usunięcie filtra, kiedy jego wyczyszczenie staje się niemożliwe.

Czytaj dalej

W jakich sytuacjach warto zdecydować się na usunięcie AdBlue?

Usunięcie AdBlue polega na całkowitym wyłączeniu tego systemu w pojeździe. Co istotne, jest to wyłączenie programowe, a zatem nie mamy do czynienia z fizycznym demontażem jakichkolwiek podzespołów. Wszystko opiera się na przeprogramowaniu sterowników z poziomu komputera. W żaden sposób nie wpływa to na działanie silnika ani innych elementów pojazdu. AdBlue usuwa się najczęściej w samochodach ciężarowych, a także w wózkach widłowych czy maszynach budowlanych.

Czytaj dalej

Na czym polegają badania UDT i co im podlega?

Z urządzeń podlegających dozorowi technicznemu można korzystać dopiero po uzyskaniu decyzji zezwalającej na eksploatację. Wydaje ją Urząd Dozoru Technicznego. Po złożeniu stosownego wniosku i jego zaakceptowaniu oraz umówieniu terminu inspektor UDT wykonuje badanie w obecności właściciela urządzenia lub osoby przez niego upoważnionej. Obejmuje ono między innymi sprawdzenie stanu urządzenia, jego wyposażenia i oznakowania oraz przeprowadzenie prób technicznych.

Czytaj dalej